Godsterminal

På Naustdal Transport AS sin terminal har vi truck for omlasting, vi distribuerer varer ut her frå, hendlar vidaresendingar og tilbyr lagerleige.