Andre transporttjenester

Vi tilbyr tjenester innan ein variert bilpark og vi gjer vårt for å leve opp til mottoet – Vi formidlar alle transportoppdrag!
 
Typar køyretøy som vi stiller tilgjengeleg er følgjande: 

  • Semiar med walkingfloor (sjølvlossande utstyr)
  • Vogntog bygd for termo, semi – bil og hengar
  • Stykkgodsbilar
  • Langbilar
  • Budbilar