Skip Navigation Links
Framside
Lokalisering
Kontaktpersonar
Om bedrifta
Godsterminal

Kontaktinformasjon:
Øyane 14
6770 Nordfjordeid
Tlf: 57 86 06 00
Vakt: 97 51 57 45
Fax: 57 86 12 40
Firmaet har over 80 års erfaring med transport! Naustdal har vore kjent for termo transport sidan oppstarten av denne type transport. Naustdal var i si tid ein av dei første som frakta fisk ut av Norge. Naustdal Tranport AS har sjåførar som har jobba med dette i mange år, og den erfaring dei har med denne type gods er verdifull for kundane våre.

Bedrifta satsar på nytt og moderne utstyr for at kvaliteten og framføringstida skal være av beste kvalitet. Vi oppdaterar heile tida bilparken. Grunnen til det er blant anna pga fokus på miljø. Bilprodusentane forbetrar heile tida produkta sine for å i møtekomme eit betre miljø. Med nytt utstyr, gode vedlikehaldsrutinar unngår vi driftstans og vi sikrar kundane våre topp kvalitet!Naustdal Transport har gjennom mange år vert vår hovedleverandør på transport mellom Østlandet og Sogn og Fjordane, samt på eksportkjøring av fisk fra Sogn og Fjordane til Europa.
Mvh
Martin Hopland


Bakers leverer brød og konditorvarer til kunder i store deler av landet. Gode transportløysingar er ein føresetnad for at kunden skal kunne kjøpe ferske bakervarer i butikken frå opningstid. Naustdal Transport har ansvar for 4 av brødrutene ut frå Bakers avd Nordfjordeid. Fleire av sjåførane til Naustdal Transport har jobba som brødsjåfør i mange år.
Axel Spencer Gloppestad
mob. tlf.: 909 72 527
Transportleiar
Bakers Nordfjordeid
Bakers Molde
Bakers Trøndelag