Skip Navigation Links
Framside
Lokalisering
Kontaktpersonar
Om bedrifta
Godsterminal

Kontaktinformasjon:
Øyane 14
6770 Nordfjordeid
Tlf: 57 86 06 00
Vakt: 97 51 57 45
Fax: 57 86 12 40
Naustdal Transport AS er lokalisert på Øyane 14 på Nordfjordeid. Naustdal Transport AS har eigen godsterminal, lager til leige, distribusjonsbilar, budbilar og vogntog. Primærnæringa til bedrifta er transport av termo / temperert gods.

Meir om transporten vi tilbyr:
- Termo Transport
- Distribusjon
- Brød distribusjon
- Andre Transport tjenester