Skip Navigation Links
Framside
Lokalisering
Kontaktpersonar
Om bedrifta
Godsterminal

Kontaktinformasjon:
Øyane 14
6770 Nordfjordeid
Tlf: 57 86 06 00
Vakt: 97 51 57 45
Fax: 57 86 12 40
På Naustdal Transport AS sin terminal har vi truck for omlasting, vi distribuerer varer ut her frå, hendlar vidaresendingar og tilbyr lager leige.